Payroll

Payroll

 

Obsługa kadrowo-płacowa

Głównym zadaniem wewnętrznych działów kadr i płac jest dbanie o zgodność dokumentacji z aktualnym Kodeksem Pracy, poprawne naliczanie wynagrodzeń. Na pracownikach działu spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, a każda nieprawidłowość i niezgodność z przepisami może narazić pracodawcę na duże kary. 

Zaufaj profesjonalistom.

Zapewniamy pełną obsługę kadrowo – płacową w Twoim przedsiębiorstwie. Dokładnie analizujemy potrzeby, oczekiwania oraz możliwości naszych Klientów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić korzystne i kompleksowe rozwiązania. Podejmowane przez nas kroki wyróżnia precyzyjność oraz indywidualność, co przekłada się na podnoszenie jakości oraz wydajności procesów w firmie.

Napisz do nas: payroll@grupaprogres.pl

Zakres naszych usług

 •  Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami pracy
 •  Współpraca i reprezentacja przed urzędami i instytucjami państwowymi (ZUS, GUS, PFRON, Komornicy)
 •  Przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, US oraz raportów GUS, PFRON
 •  Prowadzenie ewidencji nieobecności, badań lekarskich, szkoleń BHP
 •  Wdrożenie i obsługa procesu PPK
 •  Przeprowadzenie procesu legalizacji zatrudnienia obcokrajowców
 •  Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (wszelkie formy zatrudnienia) w oparciu o obowiązujące przepisy
 •  sporządzanie listy płac oraz raportów wynagrodzeń i kosztów dla każdego rodzaju zatrudnienia
 •  przechowywanie danych i dokumentacji zgodnie z wymogami prawa, zapewniając pełną poufność i bezpieczeństwo

Korzyści

 •  Poczucie bezpieczeństwa wynikające z płynności rozliczeń
 •  Gwarancja rzetelnego i terminowego naliczania płac oraz sporządzania listy płac
 •  Obniżanie kosztów obsługi procesów kadrowo-płacowych
 •  Wyeliminowanie ryzyka związanego z rotacją pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów kadrowo-płacowych
 •  Możliwość koncentracji na kluczowych działaniach firmy
 •  Ograniczenie ryzyka związanego z nieprawidłowym naliczaniem składek oraz płac

Copyright © 2018 Grupa Progres Advanced-Solutions

Obowiązek informacyjny

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o przetwarzaniu danych osobowych (t.j.: Dz. U. UE. L. 2016.119.1), dalej: „RODO”, oraz o ochronie prywatności (dalej: „Informacja”).         

Progres Advanced Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, KRS: 0000694006, dalej: Spółka, jest spółką należącą do grupy kapitałowej występującej pod marką Grupa Progres. Struktura grupy kapitałowej została wskazana pod adresem: https://grupaprogres.pl/o-nas/struktura/

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana Dane Osobowe w celu właściwego świadczenia usług w zakresie wypełnianego przez Państwa formularza oraz przekazywania informacji handlowych i marketingowych.   

 

Administrator zobowiązuje się chronić Pani/Pana Dane Osobowe i prywatność.

 

Każdorazowe wyrażanie zgody upoważniające Progres Advanced Solutions Sp. z o. o.,  
do dokonywania czynności wyrażać będzie zezwolenie na dokonywanie takiej samej czynności przez spółkę zależną bądź powiązaną osobowo lub kapitałowo.

 

Za pośrednictwem Strony może Pan/Pani szukać i aplikować na stanowiska oferowane przez Spółkę, które są zgodne z zainteresowaniami, umiejętnościami lub doświadczeniem oraz które są dostępne w miejscu, w którym Pan/Pani szuka pracy.           

 

Korzystanie z serwisu równoznaczne jest z akceptacją przepisów zawartych w niniejszej Informacji.

 

Czytaj dalej

You have Successfully Subscribed!