Oferta

Oferta

Usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę procesów, które funkcjonują w Twoim przedsiębiorstwie. Nasi koordynatorzy kierują zespołami doświadczonych osób dedykowanych pod konkretny projekt.

Obsługa kadrowo – płacowa:

Więcej informacji

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (wszelkie formy zatrudnienia) w oparciu o obowiązujące przepisy
 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich składników płacowych
 • Kompleksową obsługę w ramach obowiązków wobec ZUS
 • Przygotowywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, GUS i PFRON
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz rocznej ZUS IWA
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich, szkoleń BHP

Obsługa procesów legalizacji cudzoziemców:

Więcej informacji

 • Przeprowadzenie audytu pod względem kontroli dokumentów uprawniających do pobytu i pracy cudzoziemca.
 • Budowanie strategii zatrudnienia cudzoziemców
 • Prowadzenie procesów związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym pozyskiwanie dokumentów legalizacyjnych
 • Szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terenie RP
 • Porady i praktyczne rozwiązania z legalizacji pobytu/pracy cudzoziemców
 • Kompleksową obsługę w zakresie zastępstwa przed organami administracji publicznej zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem

Obsługa magazynowa:

Więcej informacji

 • Przepakowywanie, formowanie jednostek ładunkowych magazynowych przystosowanych do kompletowania
 • Rozformowanie jednostek ładunkowych transportowych, sortowanie
 • Rozładunek środków transportu
 • Kompletowanie i przemieszczanie do strefy składowania, załadunek na środek transportu zewnętrznego.
 • Przemieszczenie skompletowanych jednostek ładunkowych do strefy wydań
 • Tymczasowe składowanie w strefie kompletacji i kompletowanie ładunków do wydania
 • Przemieszczenie do strefy przyjęć
 • Przyjęcie i wydawanie ilościowe i jakościowe

Obsługa procesów produkcyjnych:

Więcej informacji

 • Przygotowanie dokumentacji
 • Technologiczne przygotowanie produkcji
 • Segregowanie
 • Kompletacja
 • Procesy kontrolno – pomiarowe
 • Utylizacja odpadów
 • Logistyka wewnętrzna
 • Magazynowanie
Copyright © 2018 Grupa Progres Advanced-Solutions